Nước mắm cốt nhĩ cá cơm 33ºN can 2 lít

190.000 

Tên sản phẩm: nước mắm cốt nhĩ cá cơm 33ºN

Dung tích: 2 lít

Bao bì: can nhựa nắp vặn

Giá bán: 190000